TECHNOLOGIE

Pokovené sklo

Pro dekorování skla se používá řada postupu. Většinou spočívají v nanášení nejrůznějších chemikálií na povrch skleněného předmětu a jeho následné vypálení, při kterém se ze sloučeniny redukuje kov.
V padesátých letech byla vyvinuta firmou Swarovski technologie vakuového napařování, které spočívá v prudkém zahřátí kovů nebo jeho oxidů ve vakuovém prostředí, jejich sublimaci a ukládání těchto par na skleněné předměty.
Pokrok nanotechnologií v posledních letech přinesl možnost nanášení kovů a jejich slitin v čistém stavu na základě magnetronového odprašování.
Využitím této technologie se nám podařilo pokovovat skleněné a keramické předměty (s glazurou) při relativně nízkých nákladech, tedy použitelných pro každodenní užívání. V naší nabídce tedy najdete užitkové sklo, které je pokoveno touto nejmodernější technologií. Nabídka je v současné době orientována na sklo, pokovené potravinářskou nerezavějící ocelí. Pro výrobu je však možno použít celou řadu dalších kovů a jejich slitin. Naši nabídku chceme samozřejmě do budoucna rozšířit o další kovy.
Výroba je naprosto ekologická, nepoužíváme žádných chemických sloučenin, jedná se vždy o kovy a jejich slitiny, které jsou ze své podstaty lidskému organismu neškodné. Ze sklenice s naším pokovemím se tedy můžete bez obav napít.

Metalised glass

For glass decoration is used large range of procedures. Mostly are based on painting of raw glass by some chemicals and than to bake this coating during which the needed metal comes down. In fifties has been developed metalisation of glass products by vakuum evaporation by Swarovski Co. This way of vacuum coating is based on quick and high warming of metals or their oxides, sublimation and loading of fumes on glass products. The quick progress of nanotechnologies during last years brought us possibility to coat glass products by clean metals of their alloys based on magnetron sputering.

By using this technology we succeded to make maetalisatin glass and glased ceramique products at relatively low cost usable for evryday utilisation.

In our offer zou will find houshold glassware metalised by this most advanced technology. Offer is now orientated to the glassware metalised by stainless steel for food industry. But for further production is possible tu use plenty other metals and their aůůpys. We would like deffinitly to extend our offer by other interesting metals.

Our production is absolutly ecological we are not using chemicals but only metals and their alloys which are friendly for human body. Anyhow from glass metalised our way you can easily and confortingly drink.