ZNAČENÍ VÝROBKŮ - MARKING OF PRODUCTS

Značení výrobků

Pro snadnou orientaci jsme použili následující způsob číslování:

Na příklad
V001N-0/Cry/150/SS/002

V – znamená váza
001 – je pořadové číslo vzoru mezi vázami
N – je kód výrobce skla
0 – je číslo vzoru v daném profilu,značí dezén rytí a slouží logické kontrole správnosti čísla
Cry – je označení barvy skla – čiré
150 – je výška vázy, u sklenice obsah v ml
SS – je kód použitého kovu v tomto případě nerezová potravinářská ocel
002 – je číslo dezénu pokovu – viz dezény

Značení výrobků pochází z anglického názvosloví :

V – váza
G – sklenka
B – mísa
A – popelník
J – džbán
P – talíř
PP – těžítko

Marking of products

For your easy orientation we are using following way of numbering :

For exemple :
V001N-0/Cry/150/SS/002

V – means vase
001 – is serial number under vases
N – is code of factory producing raw glass
0 – is number of pruduct in the range of the same profile or shows design of engraving and serves for logical control that the number of item is right
Cry – is colour of raw glass (Cry=clear glass)
150 – is high of vase in mm, at glasses content in ml
SS – used metal (SS=stainlesssteel for food industry)
002 – is number of design of metalisation – see please page designs

Pruducts :

V – vase
G – glass
B – bowl
A – aschtray
J – jug
P – plate
PP – paper press